รายละเอียดการให้บริการสิทธิต่างๆ

รายละเอียดการให้บริการผู้ใช้
สิทธิบัตรทอง

           โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูนได้เข้าร่วมเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ  2548 จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูนมีเขตรับผิดชอบของกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรทอง ทั้งหมด 4  ตำบล ประกอบด้วย

  • ตำบลบ้านกลาง
  • ตำบลเวียงยอง
  • ตำบลศรีบัวบาน
  • ตำบลป่าสัก

ทั้งหมดนี้เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลซึ่งเป็นเขตของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน   ที่มีประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจำนวนมากมาอาศัยอยู่ จึงเปิดให้บริการผู้มีสิทธิบัตรทองด้านการบริการและการรักษา ตามกลุ่มต่างๆดังนี้

  • กลุ่มผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน สามารถเข้ารับการรักษาโรคและบริการอื่นได้ตามสิทธิประโยชน์ที่คุ้มครอง
  • กลุ่มผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิว่างในจังหวัดและต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล สามารถเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนบัตรทองกับทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูนได้
  • กลุ่มผู้รับบริการที่มีสิทธิบัตรทองต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถเข้ามารับบริการด้านอุบัติฉุกเฉินได้ทุกกรณี ตลอด 24  ชั่วโมง
  • กลุ่มผู้รับบริการสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถเข้ารับบริการด้านการรักษาได้ 2 โรค  คือ  โรคต้อกระจก , โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • กลุ่มผู้ที่เป็นสิทธิว่าง สามารถเข้ารับบริการการรักษาได้ทั้งกรณีทั่วไปและกรณีฉุกเฉิน

รายละเอียดการให้บริการผู้ใช้
สิทธิบัตรประกันสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน เปิดรับประกันสังคมแล้ว

รายละเอียดการให้บริการผู้ใช้
สิทธิบัตรประกันสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูน เปิดรับประกันสังคมแล้ว

2 วิธีในการเช็กสิทธิ ประกันสังคม
1. เช็กผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
2. เช็กผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect

วิธีการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม ผ่าน SSO Connect

สำหรับผู้ป่วยใหม่ | ติดต่อสอบถามได้ที่

Scroll to Top

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ทางทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป